VISPĀRĪGI NOSACĪJUMI

1. VISPĀRĪGI NOSACĪJUMI

1.1. Šie lietošanas noteikumi regulē tiesiskās attiecības starp SMARTGURU OÜ (Pārdevējs) un personu, kura veica pirkumu (Pircējs), pērkot un pārdodot kosmētiku automašīnām, remonta un apkopes līdzekļus, sadzīves ķīmiju un citus produktus veikalā smartguru.eu (e-veikals).

1.2. Papildus šiem noteikumiem un tiesiskajām attiecībām, kas rodas no produktu tirdzniecības ar e-veikala starpniecību, tiek regulēti Igaunijas Republikas un Latvijas Republikas likumi.

2. TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. Pārdevēja pienākumi:

2.1.1. Piegādāt Preces saskaņā ar Pasūtījuma noteikumiem.

2.1.2. Ja Pasūtījuma izpildes laikā tiek mainīti Preču piegādes noteikumi un / vai cenas, nekavējoties informējiet Pircēju par piegādes noteikumu izmaiņām un iegūstiet Pircēja piekrišanu jauno Pasūtījuma noteikumu piemērošanai. Pārdevējs par to paziņo Pircējam, nosūtot vēstuli uz Pircēja e-pasta adresi. Atbilde tiek reģistrēta pasūtījumu izpildes elektroniskajā vēsturē. Noteikumu un nosacījumu grozījumi tiek uzskatīti par pieņemtiem Pircējam, ja Pircējs 36 stundu laikā pēc paziņojuma par Līguma noteikumu grozīšanu nosūtīšanas nav nosūtījis Pasūtījuma atcelšanas vēstuli.

2.1.3. Sniegt pilnīgu informāciju par Precēm un to ražotāju.

2.1.4. Apstrādāt Pircēju sūdzības, lūgt viņiem risinājumus atbilstoši līgumā paredzētajām iespējām un procedūrai.

2.2. Pārdevēja tiesības:

2.2.1. Atteikties sākt izpildīt Pasūtījumu, ja Pircējs nav samaksājis par pasūtītajām Precēm.

2.2.2. Atteikt pieņemt pretenzijas par Preču neatbilstību un pieņemt pretenzijas par Preču atgriešanu, ja Precēm ir vizuāli defekti, kas apgrūtina Preču tālākpārdošanu un / vai atdošanu Preču ražotājam.

2.2.3. Iepakojuma un Preču integritāte un tīrība ir obligāts nosacījums visos preču atgriešanas gadījumos. Ja iepakojuma nav, tas ir netīrs vai bojāts, Pārdevējam ir tiesības atteikties atgriezt Preci.

2.3. Pircēja pienākumi:

2.3.1. Pircējam ir pienākums iepriekš pārliecināties, vai produkts atbilst viņa vēlmēm. Lai to izdarītu, jūs varat iegūt informāciju no ražotāja vietnes vai lūgt informāciju no smartguru.eu klientu apkalpošanas centra vietnē shop@smartguru.eu vai pa tālr. +372 6803510.

9.3.2. Maksājiet par Precēm par pasūtījumā norādīto cenu.

2.3.3. Ja Pārdevējs, piegādājot Preci, ir pārkāpis Pasūtījuma noteikumu prasības attiecībā uz daudzumiem, sortimentu vai komplektāciju, paziņojiet Pārdevējam par pārkāpumu ne vēlāk kā 5 kalendāro dienu laikā no pirkuma dienas.

2.4. Pircēja tiesības:

2.4.1. Ja Pārdevējs nespēj izpildīt Pasūtījuma nosacījumus, pieprasiet atmaksāt samaksāto summu.

2.4.2. Veiciet izmaiņas Pasūtījumā, pirms Pārdevējs ir sācis to izpildīt.

2.4.3. Atgrieziet preces Pārdevējam 14 dienu laikā no preču saņemšanas dienas. Pēc atgriešanās Pircējam jāievēro iepriekš minētās Preču atgriešanas prasības un jāsedz visas Pārdevēja izmaksas saistībā ar Preču atgriešanu ražotāja noliktavā.

2.5. Ja tiek konstatēts, ka Preču kvalitātes defekti nav radušies Pārdevēja vainas dēļ, pārbaudes izmaksas sedz Pircējs.

3. PREČU CENAS UN APMAKSA

3.1. Preču cenas Mājas lapā ir norādītas bez piegādes izmaksām.

3.2. Cenas un preču piedāvājums var tikt mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja faktiskā preces cena atšķirsies no Mājas lapā norādītās, smartgur.eu ar Jums sazināsies, lai vienotos par turpmāko rīcību. Ja smartguru.eu neizdosies ar Jums sazināties, pasūtījums tiks anulēts.

3.3. Samaksa var tikt veikta ar: priekšapmaksu (bankas pārskaitījums) un Bankas kartēm.