PRIVĀTUMA POLITIKA

PRIVĀTUMA POLITIKA

1.1. Pircējs dod Pārdevējam skaidru un apzinātu piekrišanu viņa / viņas personas datu apstrādei tikai saistībā ar konkrētu pārdošanas darījumu vai produkta un piegādes informācijas nodošanu.

1.2. Personas dati, kas kļuvuši zināmi Pārdevējam, tiek ierakstīti klientu reģistrā un tiek izmantoti pārdošanas pakalpojumu sniegšanai un preču piegādei Pircējam.

1.3. Ja Pircējs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas smartguru.eu mājas lapā piedāvātās pārdodamās preces (turpmāk tekstā „Preces”), tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu, tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

1.4. Pārdevējs saglabā kontaktinformāciju un informāciju par pirkumiem, kurus Pircējs veica pirkumu laikā. Šī informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu un tiek apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Uzņēmumam, kas nodrošina kurjera pakalpojumu, tiks pārsūtīti tikai Pircēja personas dati, kas nepieciešami produktu piegādei.

1.5. Pārdevējs var izmantot Pircēja personas datus, lai nosūtītu informāciju par īpašajiem piedāvājumiem un akcijām Pircējam pa e-pastu tikai tad, ja Pircējs ir devis savu piekrišanu.

1.6. Datu komunikācija starp Pircēju un bankām un karšu norēķinu centru ir šifrēta, kas nodrošina Pircēja personas datu un bankas datu drošību. Maksājums tiek veikts ārpus E-veikala vides, attiecīgās bankas vai pakalpojumu sniedzēja drošajā maksājumu vidē. E-veikalam nav piekļuves Pircēja bankas rekvizītiem un kredītkartes datiem.

1.7 Izmantojot mūsu interneta vietni www.smartguru.eu, Jūs piekrītat Jūsū personīgu datu apstrādei saskaņa ar mūsu Privātumu politiku un pieņemat to.